طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی

تخفیف ویژه

کارت ویزیت

43750

35000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • قیمت برای تک رو
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

تراکت

48750

39000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • قیمت برای تک رو
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

بروشور

50000

40000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • قیمت برای تک رو
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

کاور

93750

75000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • قیمت برای تک رو
 • مدت زمان طراحی 7 روز
تخفیف ویژه

پوستر

150000

120000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 7 روز
تخفیف ویژه

بنر چاپی

200000

160000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 7 روز
تخفیف ویژه

بنر متحرک (GIF)

37500

30000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

لوگو

125000

100000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 5 روز
تخفیف ویژه

تقویم سالانه

750000

600000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 15 روز
تخفیف ویژه

سربرگ

37500

30000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

سر رسید

500000

400000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

هدر

56250

45000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

اسلایدر

437500

350000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • ثابت / متحرک
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

کاتالوگ

62500

50000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • قیمت برای تک رو
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

تقویم ماهانه

562500

450000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • قیمت برای 4 برگ 3 ماهه
 • مدت زمان طراحی 15 روز
تخفیف ویژه

رزومه

93750

75000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • ابعاد A4
 • مدت زمان طراحی 3 روز
تخفیف ویژه

ست اداری

256250

205000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار
 • کارت ویزیت
 • سربرگ
 • سی دی
 • پاکت
 • مدت زمان طراحی 10 روز

موارد دیگر

نامشخص

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق سلیقه شما
 • امکان ویرایش 1 بار