طراحی وبسایت

طراحی وبسایت

تخفیف ویژه

شخصی

1087500

870000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

شرکتی

1500000

1200000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

فروشگاهی

1875000

1500000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

ورزشی

1437500

1150000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

خبری

1250000

1000000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

موزیک

1250000

1000000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

فیلم و سریال

1562500

1250000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

موزیک ، فیلم و سریال

2350000

1880000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

هاستیگ

1375000

1100000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

ثبت آگهی

1212500

970000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

تخفیف گروهی (تخفیفان)

1750000

1400000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

رستوران

1750000

1400000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

هتل

31250000

2500000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

رزرو بلیط

2500000

2000000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

کاریابی

1212500

970000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

وکالت

3000000

2400000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

پزشکی

3750000

3000000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

مشاور املاک

3125000

2500000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

کوتاه کننده لینک

812500

650000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • ماژول های پیش فرض + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز
تخفیف ویژه

تبلیغات کلیکی

2187500

1750000

تومان

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • ماژول های پیش فرض + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز

موارد دیگر

نامشخص

 • باکیفیت بسیار بالا
 • مطابق نیاز شما
 • قالب + نصب
 • افزونه های کاربردی + نصب
 • دامنه ملی (هدیه)
 • 1 گیگ هاست
 • پنل خدمات شبکه های اجتماعی (هدیه)
 • پنل اس ام اس حرفه ای
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدت زمان طراحی 30 روز